CAKEPOPS

Vi gör populära cakepops i olika former och varianter och dekorerar dessa. Kursmaterial ingår delvis, visst material tillkommer. 6 tim