Är det bara konditorer och proffsfolk på kurserna eller får vem som helst vara med? 

De flesta kursdeltagare är glada amatörer. Men vi har också emellanåt konditorer och yrkesfolk på kurserna. Men vem som helst som har intresse för sockerkonst är välkommen på våra kurser. Dock har vi en åldergräns på 16 år med undantag av de kurser som är sk mamma-barn kurser.