Bok, Ayka Tortas - algo diferente

99,00 kr

49,00 kr

En bok skriven av Alicia Alvarez och Maria Krumpolec med modelleringsidéer och även tips hur du använder AYKAs präglingsformar. Spansk text. Innehåller många bilder med steg för steg beskrivningar.
Artikelnummer 9-501*
ÅF-kod *