Hur fungerar tyll och koppling?

Kopplingen består av två delar, en kon och en ring. Konen placeras på insidan av spritspåsen, därefter sätter man tyllen på utsidan av konen och spritspåsen. Ovanpå tyllen skruvar man fast ringen. Det praktiska med kopplingen är dels att det håller tätt ordentligt och dels att man lätt kan byta tyll utan att behöva spruta ut allt man har i spritspåsen eftersom tyllen sitter på utsidan. Det finns två storlekar på kopplingar dels stor koppling som används till konditortyllar och dels små kopplingar som används till små kristyrtyllar.