Hur länge kan man förvara en färdig tårta?

En färdig tårta som hålls kyld kan utan problem hålla upp till 4-5 dagar.