Måste man gå baskursen innan man går någon annan kurs? 

Vi ställer inte som krav att man måste gå baskursen först, men vi märker ganska stor skillnad på de som har gått baskursen och de som inte har gått den. Är det någon kurs man gärna vill gå och inte har möjlighet att gå baskursen först kan man komplettera med den i efterhand. På baskursen har vi en del som är en demonstrationsdel där vi går igenom själva tårta, hur man bakar, fyller och klär den. Det finns mycket tips och knep för att få till en perfekt bas att jobba på. På de andra kurserna ägnar vi ingen tid åt tårtan utan jobbar framför allt med dekorationsdelen.